Blackjack strategija matrix

  1. Gold Of Sirens Igraj Igralni Avtomat: Vendar pa so najboljše igralnice v živo morda celo boljše od dejanske stvari, ko gre za igre na srečo.
  2. Jammin Jars Free Play Demo - Je res grdo, kaj počnete.
  3. American Roulleter 3d Free Play Demo: V igri je na zloženem divjem simbolu.

Zmagajte za verjetnost poker

Psk Casino Online Slovenija
Očiten odziv igralcev, ki želijo počistiti bonus, je, da se osredotočijo na igre, ki jim bodo omogočile hitrejše čiščenje zneska.
Crown Of Egypt Igraj Igralni Avtomat
Razpoložljive valute bodo odvisne od spletne igralnice in od tega, kaj ponujajo.
Posodobitve-vsakdo, ki je v lasti Android ve za posodabljanje grozote.

Kako osvojiti blackjack na spletu v casinoju

Buffalo Igraj Igralni Avtomat
Brez dvoma spletna industrija v Afriki dobro deluje.
Lucky 7 Free Play Demo
Vse igre so na voljo za pravi denar in v načinu praksi.
Ocean Rush Igraj Igralni Avtomat

?>

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA  kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom omogoča, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami, ki se nanašajo na njihove osebne podatke. Za varstvo osebnih podatkov je odgovorna družba PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA , Finžgarjeva 5, 2250 PTUJ. PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA pridobiva osebne podatke posameznikov direktno od strank, ki se odločijo za izdelavo ponudbe ali nakup naših izdelkov. PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA osebne podatke hrani in varuje, tako da ne prihaja do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Pri PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA  se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA zbranih osebnih podatkov ne prenaša oz. ne posreduje v tretje države.

 

Oseba odgovorna za varstvo podatkov 

Oseba odgovorna za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu: lukatransport@hotmail.com

 

Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo 

V okviru opravljanja svoje dejavnosti v PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek ter kontaktni podatki (naslov, elektronski naslov, telefonska številka), ki so potrebni v primeru da pride do kašnih dodatnih vprašanj in dostave stranki PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA  vodi evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v okviru katerih so razvidne vrste osebnih podatkov ter nameni njihove obdelave .

 

Pravne podlage obdelave osebnih podatkov in nameni obdelave 

  1. Obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev

PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA obdeluje zbrane osebne podatke posameznikov za namene izvajanja storitev ter za spremljanje zadovoljstva strank (vključno z reklamacijami) in vodenja kontaktov s posameznikom prek različnih kanalov.

  1. Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve stranke

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer za: • prejemanje splošnih novic in sicer o novostih, ugodnostih, ponudbah, V primeru, da posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov, ga poda delno ali soglasje (delno) prekliče, bo PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA takšnega posameznika obveščala le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, izpolnjevanje obveznosti glede obveščanja o produktu oz. storitvi, ki jo stranka uporablja). Zagotavljanje storitev ni pogojena s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in v kolikor se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja oz. za posameznika to ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

Preklic privolitve posameznika 

Privolitev je dana za namene opredeljene v privolitvi in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA njegovih podatkov za ta namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljala. Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori tako, da preklic pošlje na PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA, prek spleta na lukatransport@hotmail.com ali v pisni obliki na naslovPODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci in pogodbeni obdelovalcev PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA., ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelavi osebnih podatkov ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu z dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov. PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA  osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (na primer Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, policija ipd.).

Hramba osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Pravice strank

PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA zagotovi posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja svojih pravic, in sicer: • pravice dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim; • pravice do popravka, da PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA. brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim; • pravice do izbrisa, da PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA  brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon. • pravice do omejitve obdelave, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika. Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika. Posameznik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo in sicer z ustno zahtevo na zapisnik v poslovalnici, pisno zahtevo ali zahtevo oddano preko elektronske pošte. Prejete zahteve obravnava oseba odgovorna za varstvo podatkov. PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA  je dolžna na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu. PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA mora zahtevane informacije posredovati posamezniku brezplačno.

Ugovor v primeru nepopolne odločitve upravljavca in pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če posameznik meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic iz prejšnje točke teh Splošnih informacij, niso osebni podatki, ki jih je zahteval ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri v vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA  je dolžna o ugovoru odločiti v 5 delovnih dneh. Zoper zavrnilni odgovor upravljavca je možna pritožba, za reševanje katere je pristojen nadzorni organ. Posameznik lahko pritožbo vloži pri upravljavcu v 15 dneh od prejema odgovora upravljavca.

Drugo

PODBREZNIK DENIS S.P. – PREVOZNIŠTVO LUKA  si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Informacije so na voljo na spletni strani in v vseh naših poslovalnicah. Podrobnejše informacije lahko pridobite na zahtevo pri osebi odgovorni za varstvo podatkov na elektronskem naslovu lukatransport@hotmail.com